Przygotowanie VAT-REF Jest 5 produktów.

Kopleksowe przygotowanie wniosku o zwrot VAT z Państw Unii Europejskiej (procedura VAT-REFUND). W skład usługi wchodzi również elektroniczne podpisanie wniosku, wysyłka do systemu VAT-REFUND oraz bieżące monitorowanie stanu realizacji wniosku przez kraj UE. Klient orzymuje, jako potwierdzenie wykonania usługi, Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO...

Kopleksowe przygotowanie wniosku o zwrot VAT z Państw Unii Europejskiej (procedura VAT-REFUND). W skład usługi wchodzi również elektroniczne podpisanie wniosku, wysyłka do systemu VAT-REFUND oraz bieżące monitorowanie stanu realizacji wniosku przez kraj UE. Klient orzymuje, jako potwierdzenie wykonania usługi, Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) wystawiane przez Ministerstwo Finansów. Sprawdź nasze doświadczenie i referencje tutaj - chronologiczny wykaz dotychczas przygotowanych wniosków VAT-REF.
Więcej