część 1. VADEMECUM VAT-REF - jak wnioskować o zwrot VAT

Nota autorska

Podziękowania

Rozdział I.

Wstęp

Rozdział II. Podstawy

Czym jest VAT-REFUND
Pełnomocnik (reprezentant)
Podstawy prawne - prawo unijne
Podstawy prawne - prawo krajowe
Kto może wnioskować o zwrot VAT w procedurze VAT-REFUND
Kody towarowe
Limity kwoty zwrotu podatku VAT
Jak często i do kiedy można składać wniosek VAT-REF
Jak długo trwa procedura zwrotu VAT
Odpowiedzialność karno-skarbowa
Odsetki - zasady naliczania

Rozdział III. Budowa wniosku VAT-REF

Pierwsze uwagi
Termin wysyłki
Wprowadzanie danych
NIP podatnika
blok A wniosku VAT-REF
blok B wniosku VAT-REF
blok C (opcja) wniosku VAT-REF
blok D wniosku VAT-REF
blok E (opcja) wniosku VAT-REF
blok F (opcja) wniosku VAT-REF
blok G wniosku VAT-REF
blok H wniosku VAT-REF
blok J wniosku VAT-REF
Załączniki do wniosku VAT-REF
Wymagania techniczne plików ze skanami
Wymagania techniczne dotyczące skanowania

Rozdział IV. Preferencje Państw Zwrotu

Czym są preferencje
AT Austria
BE Belgia
BG Bułgaria
CY Cypr
CZ Czechy
DE Niemcy
DK Dania
EL Grecja
EE Estonia
ES Hiszpania
FI Finlandia
FR Francja
HU Węgry
GB Wielka Brytania
IE Irlandia
IT Włochy
LT Litwa
LU Luksemburg
LV Łotwa
MT Malta
NL Holandia
PT Portugalia
RO Rumunia
SE Szwecja
Si Słowenia
SK Słowacja

Rozdział V. Wysyłka wniosku VAT-REF

Struktura logiczna wniosku VAT-REF
Droga wniosku VAT-REF do Państwa Zwrotu
Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
Numer referencyjny wniosku VAT-REF
Wersja wniosku VAT-REF
Korekta wniosku VAT-REF
Anulowanie wniosku VAT-REF
Zmiana proporcji odliczenia VAT
Potwierdzenie otrzymania wiadomości e-mail

Rozdział VI. Linki

Rozdział VII. Literatura


część II. VADEMECUM VAT-REF - Akty Prawne

Nota autorska

Rozdział I. Dyrektywa Rady 2008/9/WE

Rozdział II. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1174/2009

Rozdział III. Formaty numerów identyfikacyjnych NIP

Rozdział IV. Kody komunikatów systemu e-Deklaracje