Wniosek VAT-REF 1 dokument

VR1

Nowy

Przygotowanie i przesłanie wniosku VAT-REF z 1 dokumentem zakupu.

Więcej szczegółów

Usługa polega na przygotowaniu i przesłaniu jednego wniosku VAT-REF w imieniu Klienta do dowolnego kraju Unii Europejskiej.

Występujemy jako reprezentant  Wnioskodawcy (na podstawie pisemnego upoważnienia).

Zwrot podatku VAT następuje tylko na rachunek bankowy Klienta.

Maksymalna ilość dokumentów źródłowych: 1

Oferta jest ważna bez względu na kwotę oraz kraj zwrotu.

Wniosek o zwrot VAT zostanie przesłany w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów. Na bieżąco śledzimy opracowywanie wniosku, odpowiadamy na pytania Państwa Zwrotu oraz informujemy Klienta o stanie realizacji wniosku o zwrot VAT.

Przed zakupem, koniecznie zapoznaj się z załączonymi materiałami.

Pobierz